HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจาก สกว.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจาก สกว.

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนั... Read more

Hits:18

ผนึกม.สุรนารีวิจัยเกษตรอินทรีย์ สูตรสำเร็จ'สหกรณ์ลำพระเพลิง'

ผนึกม.สุรนารีวิจัยเกษตรอินทรีย์ สูตรสำเร็จ'สหกรณ์ลำพระเพลิง'

ไม่ใช่เรื่องง่ายการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรให้ประสบความสำเร็จ หากไม่มีเครือข่าย... Read more

Hits:108

รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List

รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List

  ตามประกาศ หลักเกณฑ์ผลงานตีพิมพ์สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ผลงานที่ยื... Read more

Hits:255

อาจารย์และนักศึกษา เทคโนโลยีธรณีได้รางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ประเทศจีน

อาจารย์และนักศึกษา เทคโนโลยีธรณีได้รางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ประเทศจีน

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิต อาจารย์ และนายบุญณรงค์ อาศัยไร่ นัก... Read more

Hits:138

วช.เยียมชม สวนเกษตรอินทรีย์ฯ การจัดการขยะแบบครบวงจร

วช.เยียมชม สวนเกษตรอินทรีย์ฯ การจัดการขยะแบบครบวงจร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยา... Read more

Hits:164

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชา... Read more

Hits:292

มทส. – PEA เปิดตัวรถโดยสารไฟฟ้าคันแรกของประเทศ วิจัยและพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยมุ่งขยายสู่ภาคขนส่ง

มทส. – PEA เปิดตัวรถโดยสารไฟฟ้าคันแรกของประเทศ  วิจัยและพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยมุ่งขยายสู่ภาคขนส่ง

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ มหา... Read more

Hits:373

มทส. จับมือ สทน. เสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

มทส. จับมือ สทน. เสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

มทส. จับมือ สทน. เสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมมุ่งปร... Read more

Hits:216

ประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2013

ประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2013

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป (ย... Read more

Hits:345

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... Read more

Hits:430

ทีมข่าว ททบ. 5 ถ่ายทำรายงานพิเศษ ผลงานวิจัย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

ทีมข่าว ททบ. 5 ถ่ายทำรายงานพิเศษ ผลงานวิจัย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

ทีมข่าว ททบ. 5 ศูนย์ข่าวนครราชสีมา ถ่ายทำรายงานพิเศษ ผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตน้ำมันจา... Read more

Hits:325

รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2557

รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557... Read more

Hits:240

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งตามระดับความก้าวหน้าในอาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งตามระดับความก้าวหน้าในอาชีพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7รายและผู... Read more

Hits:380

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มทส. ชนะเลิศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มทส. ชนะเลิศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล และ 2 บัณฑิตศึกษาคนเก่งของสาขาวิชาเทคโนโ... Read more

Hits:359

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ แ... Read more

Hits:402

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม... Read more

Hits:283

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... Read more

Hits:371

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ... Read more

Hits:439

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... Read more

Hits:375

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:904

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:1252

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 ... Read more

Hits:2562

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

เรียน คณาจารย์ทุกท่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต... Read more

Hits:1712

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งคณาจารย์ เพื่อให้การจัดสรรเงินสนับสนุน RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติก... Read more

Hits:1517

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

  เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า วันที่ 7 พ.ค.56 โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ แสดงดังลิ้ง... Read more

Hits:1339

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

   แหล่งทุน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทุนและระยะเวลาการให้ทุน จำนวนทุน:  ขึ้นอยู่ก... Read more

Hits:1820

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพั... Read more

Hits:32

ขอเชิญอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงสัตว์ของสถาบันรุ่นที่ 4

ขอเชิญอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงสัตว์ของสถาบันรุ่นที่ 4

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ กำหนดจัด อบร... Read more

Hits:50

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินจัดการประชุมระดับนานาชาติ The SI... Read more

Hits:92

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนโครงการพัฒนาและการประเมินผลโครงการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการเขียนโครงการพัฒนาและการประเมินผลโครงการ

สถานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิ่ง จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนโครงการพัฒ... Read more

Hits:67

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจส... Read more

Hits:70

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Asian Conference on defence Technology (ACDT2015)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Asian Conference on defence Technology (ACDT2015)

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มห... Read more

Hits:66

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย  ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจั... Read more

Hits:74

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท... Read more

Hits:93

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Self-reformation in the 21 century

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Self-reformation in the 21 century

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ (ปขมท) ปร... Read more

Hits:110

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กำหนดจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558  ระหว่างว... Read more

Hits:136

ขยายเวลารับบทความวิจัยโครงการประชุม NIRC 2015

ขยายเวลารับบทความวิจัยโครงการประชุม NIRC 2015

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักงานวิเทศสัมพัน... Read more

Hits:199

ขอเชิญประชุมวิชาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

ขอเชิญประชุมวิชาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการ... Read more

Hits:148

วารสารวิจัยสถาบันมข.ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

วารสารวิจัยสถาบันมข.ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกองบริหารงานวิจัย จัดทำวารสารว... Read more

Hits:170

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่2

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่2

  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ... Read more

Hits:254

 
joomla template

Fund Site