HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List

รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List

  ตามประกาศ หลักเกณฑ์ผลงานตีพิมพ์สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ผลงานที่ยื... Read more

Hits:141

อาจารย์และนักศึกษา เทคโนโลยีธรณีได้รางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ประเทศจีน

อาจารย์และนักศึกษา เทคโนโลยีธรณีได้รางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ประเทศจีน

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิต อาจารย์ และนายบุญณรงค์ อาศัยไร่ นัก... Read more

Hits:88

วช.เยียมชม สวนเกษตรอินทรีย์ฯ การจัดการขยะแบบครบวงจร

วช.เยียมชม สวนเกษตรอินทรีย์ฯ การจัดการขยะแบบครบวงจร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยา... Read more

Hits:107

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชา... Read more

Hits:244

มทส. – PEA เปิดตัวรถโดยสารไฟฟ้าคันแรกของประเทศ วิจัยและพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยมุ่งขยายสู่ภาคขนส่ง

มทส. – PEA เปิดตัวรถโดยสารไฟฟ้าคันแรกของประเทศ  วิจัยและพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยมุ่งขยายสู่ภาคขนส่ง

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ มหา... Read more

Hits:295

มทส. จับมือ สทน. เสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

มทส. จับมือ สทน. เสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

มทส. จับมือ สทน. เสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมมุ่งปร... Read more

Hits:174

ประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2013

ประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2013

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป (ย... Read more

Hits:295

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... Read more

Hits:386

ทีมข่าว ททบ. 5 ถ่ายทำรายงานพิเศษ ผลงานวิจัย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

ทีมข่าว ททบ. 5 ถ่ายทำรายงานพิเศษ ผลงานวิจัย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

ทีมข่าว ททบ. 5 ศูนย์ข่าวนครราชสีมา ถ่ายทำรายงานพิเศษ ผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตน้ำมันจา... Read more

Hits:266

รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2557

รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557... Read more

Hits:195

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งตามระดับความก้าวหน้าในอาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งตามระดับความก้าวหน้าในอาชีพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7รายและผู... Read more

Hits:320

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มทส. ชนะเลิศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มทส. ชนะเลิศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล และ 2 บัณฑิตศึกษาคนเก่งของสาขาวิชาเทคโนโ... Read more

Hits:302

ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557

ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 25... Read more

Hits:339

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้... Read more

Hits:371

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ แ... Read more

Hits:331

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม... Read more

Hits:233

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... Read more

Hits:329

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ... Read more

Hits:390

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... Read more

Hits:329

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:858

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:1212

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 ... Read more

Hits:2485

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

เรียน คณาจารย์ทุกท่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต... Read more

Hits:1665

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งคณาจารย์ เพื่อให้การจัดสรรเงินสนับสนุน RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติก... Read more

Hits:1472

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

  เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า วันที่ 7 พ.ค.56 โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ แสดงดังลิ้ง... Read more

Hits:1294

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

   แหล่งทุน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทุนและระยะเวลาการให้ทุน จำนวนทุน:  ขึ้นอยู่ก... Read more

Hits:1781

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

สวทช.ร่วมกับ มทส. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Optimizing Crop Water and Nutrient Management

สวทช.ร่วมกับ มทส. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Optimizing Crop Water and Nutrient Management

สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Agricultural Research Organization  แล... Read more

Hits:29

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท... Read more

Hits:19

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Self-reformation in the 21 century

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Self-reformation in the 21 century

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ (ปขมท) ปร... Read more

Hits:24

ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติภูมิศาสตร์วัฒนธรรม

ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติภูมิศาสตร์วัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง ภู... Read more

Hits:34

ประกาศ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ

ประกาศ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)แจ้งประกาศ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Con... Read more

Hits:52

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กำหนดจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558  ระหว่างว... Read more

Hits:44

ขยายเวลารับบทความวิจัยโครงการประชุม NIRC 2015

ขยายเวลารับบทความวิจัยโครงการประชุม NIRC 2015

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักงานวิเทศสัมพัน... Read more

Hits:80

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 2015 AEDCEE

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 2015 AEDCEE

ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สถาบันวิจัยแล... Read more

Hits:81

ขอเชิญประชุมวิชาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

ขอเชิญประชุมวิชาการทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมวิชาการ... Read more

Hits:78

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวงรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2557

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวงรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ.2557

  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" เพื่... Read more

Hits:83

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Current Sciences and Technology in Pharmaceutical Product Development

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Current Sciences and Technology in Pharmaceutical Product Development

  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิ... Read more

Hits:79

วารสารวิจัยสถาบันมข.ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

วารสารวิจัยสถาบันมข.ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกองบริหารงานวิจัย จัดทำวารสารว... Read more

Hits:121

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่2

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่2

  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ... Read more

Hits:206

ขอเชิญสัมมนาหัวข้อ Nuclear Technology for Mankind

ขอเชิญสัมมนาหัวข้อ Nuclear Technology for Mankind

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ... Read more

Hits:163

 
joomla template

Fund Site