HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

ผู้บริหาร มทส. รับโล่เชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

ผู้บริหาร มทส. รับโล่เชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร... Read more

Hits:66

นักวิจัย มทส. รับรางวัล “ผลงานเด่น สวก.”

นักวิจัย มทส. รับรางวัล “ผลงานเด่น สวก.”

  ศ. ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมแสดงความยินดีแก... Read more

Hits:70

มทส. ติด 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ URAP

มทส. ติด 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ URAP

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า   ... Read more

Hits:110

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ... Read more

Hits:80

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 4 ราย       ... Read more

Hits:92

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจาก สกว.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจาก สกว.

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนั... Read more

Hits:115

ผนึกม.สุรนารีวิจัยเกษตรอินทรีย์ สูตรสำเร็จ'สหกรณ์ลำพระเพลิง'

ผนึกม.สุรนารีวิจัยเกษตรอินทรีย์ สูตรสำเร็จ'สหกรณ์ลำพระเพลิง'

ไม่ใช่เรื่องง่ายการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรให้ประสบความสำเร็จ หากไม่มีเครือข่าย... Read more

Hits:239

รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List

รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List

  ตามประกาศ หลักเกณฑ์ผลงานตีพิมพ์สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ผลงานที่ยื... Read more

Hits:445

อาจารย์และนักศึกษา เทคโนโลยีธรณีได้รางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ประเทศจีน

อาจารย์และนักศึกษา เทคโนโลยีธรณีได้รางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ประเทศจีน

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิต อาจารย์ และนายบุญณรงค์ อาศัยไร่ นัก... Read more

Hits:229

วช.เยียมชม สวนเกษตรอินทรีย์ฯ การจัดการขยะแบบครบวงจร

วช.เยียมชม สวนเกษตรอินทรีย์ฯ การจัดการขยะแบบครบวงจร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยา... Read more

Hits:266

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชา... Read more

Hits:377

มทส. – PEA เปิดตัวรถโดยสารไฟฟ้าคันแรกของประเทศ วิจัยและพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยมุ่งขยายสู่ภาคขนส่ง

มทส. – PEA เปิดตัวรถโดยสารไฟฟ้าคันแรกของประเทศ  วิจัยและพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยมุ่งขยายสู่ภาคขนส่ง

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ มหา... Read more

Hits:508

มทส. จับมือ สทน. เสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

มทส. จับมือ สทน. เสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์

มทส. จับมือ สทน. เสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมมุ่งปร... Read more

Hits:280

ประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2013

ประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2013

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป (ย... Read more

Hits:441

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ แ... Read more

Hits:531

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม... Read more

Hits:379

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... Read more

Hits:467

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ... Read more

Hits:542

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... Read more

Hits:474

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:1006

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:1334

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 ... Read more

Hits:2740

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

เรียน คณาจารย์ทุกท่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต... Read more

Hits:1797

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งคณาจารย์ เพื่อให้การจัดสรรเงินสนับสนุน RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติก... Read more

Hits:1608

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

  เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า วันที่ 7 พ.ค.56 โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ แสดงดังลิ้ง... Read more

Hits:1426

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

   แหล่งทุน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทุนและระยะเวลาการให้ทุน จำนวนทุน:  ขึ้นอยู่ก... Read more

Hits:1900

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

มสธ ขอเชิญอบรมหลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์

มสธ ขอเชิญอบรมหลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Que... Read more

Hits:9

สนพ.ประกาศรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา

สนพ.ประกาศรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) มีความประสงค์จะให้ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา ว... Read more

Hits:4

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเส... Read more

Hits:30

สนพ.รับสมัครทุนโครงการสนับสนุนทางการศึกษา

สนพ.รับสมัครทุนโครงการสนับสนุนทางการศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)มีความประสงค์จะให้ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัยแ... Read more

Hits:34

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสารสาระคาม

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสารสาระคาม

กองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารสาระคามเพื่อส่... Read more

Hits:25

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยเเพร่ในวารสาร RJAS

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยเเพร่ในวารสาร RJAS

มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS  AND SCIENCES (RJAS) เพื่... Read more

Hits:17

วช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ"ตามแนวพระราชดำริ" ประจำปี 2558

วช.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กำหนดให้มีการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับส... Read more

Hits:117

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่4

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่4

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครครั้งที่ 4ภ... Read more

Hits:72

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่9

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่9

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระด... Read more

Hits:83

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯปีงบประมาณ 2558

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯปีงบประมาณ 2558

สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร(องค์การมหาชน)เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนทุนวิจัยที่ส่งเสริมแ... Read more

Hits:130

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาในหัวข้อ The right leads for a GREAT future

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาในหัวข้อ The right leads for a  GREAT future

British Council ประเทศไทย กำหนดจัดสัมนาในหัวข้อ "The right leads for a  GREAT futu... Read more

Hits:82

รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) ระดับปริญญาโท

รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) ระดับปริญญาโท

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โดยสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและ... Read more

Hits:98

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มข. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีค... Read more

Hits:86

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Osaka Conference 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินจัดการประชุมระดับนานาชาติ The SI... Read more

Hits:201

 
joomla template

Fund Site