HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม จินากูล

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม จินากูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงาน... Read more

Hits:76

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนจากสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนจากสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนทั้ง 2 รางวัล จาก British Council... Read more

Hits:67

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโ... Read more

Hits:50

มทส.ให้ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท

มทส.ให้ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยส... Read more

Hits:96

สรุปผลรางวัล กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 9

สรุปผลรางวัล กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 9

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประกวดสิ่งปร... Read more

Hits:95

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศา... Read more

Hits:158

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ... Read more

Hits:246

มทส.เปิดตัวนวัตกรรมวัสดุมวลเบาแนวใหม่เพื่องานก่อสร้างเสริมความแ็งแกร่ง ทนทานใช้งานนาน ต้นทุนต่ำ

มทส.เปิดตัวนวัตกรรมวัสดุมวลเบาแนวใหม่เพื่องานก่อสร้างเสริมความแ็งแกร่ง ทนทานใช้งานนาน ต้นทุนต่ำ

นักวิจัย มทส. ใช้กระบวกการด้านวิศวกรรมวัสุ ผสมกับศาสตร์ด้านพอลิเมอร์ คิดค้นผลิตภัณฑ์ ... Read more

Hits:130

ประกาศหลักเกณฑ์ขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. ปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์ขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. ปี 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. ปี... Read more

Hits:259

ผู้บริหาร มทส. รับโล่เชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

ผู้บริหาร มทส. รับโล่เชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร... Read more

Hits:235

นักวิจัย มทส. รับรางวัล “ผลงานเด่น สวก.”

นักวิจัย มทส. รับรางวัล “ผลงานเด่น สวก.”

  ศ. ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมแสดงความยินดีแก... Read more

Hits:312

มทส. ติด 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ URAP

มทส. ติด 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ URAP

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า   ... Read more

Hits:775

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 4 ราย       ... Read more

Hits:315

ผนึกม.สุรนารีวิจัยเกษตรอินทรีย์ สูตรสำเร็จ'สหกรณ์ลำพระเพลิง'

ผนึกม.สุรนารีวิจัยเกษตรอินทรีย์ สูตรสำเร็จ'สหกรณ์ลำพระเพลิง'

ไม่ใช่เรื่องง่ายการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรให้ประสบความสำเร็จ หากไม่มีเครือข่าย... Read more

Hits:559

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ แ... Read more

Hits:795

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม... Read more

Hits:580

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... Read more

Hits:706

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ... Read more

Hits:815

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... Read more

Hits:675

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:1223

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:1531

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 ... Read more

Hits:3070

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

เรียน คณาจารย์ทุกท่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต... Read more

Hits:2058

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งคณาจารย์ เพื่อให้การจัดสรรเงินสนับสนุน RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติก... Read more

Hits:1793

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

  เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า วันที่ 7 พ.ค.56 โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ แสดงดังลิ้ง... Read more

Hits:1612

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

   แหล่งทุน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทุนและระยะเวลาการให้ทุน จำนวนทุน:  ขึ้นอยู่ก... Read more

Hits:2081

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลไบโอลาสโก้

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลไบโอลาสโก้

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สลช.) สำนักงานคณะกรรมการวิ... Read more

Hits:24

ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติในวันสหวิทยาการ ครั้งที่4

ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติในวันสหวิทยาการ ครั้งที่4

มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพ... Read more

Hits:18

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตระหนักถึงความสำคัญ ของการสร้างสรรค์ ผลงานว... Read more

Hits:17

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการป้องกัน... Read more

Hits:18

ขอเชิญเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้วยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบัน มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๖ ธันวาค... Read more

Hits:15

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัด ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้... Read more

Hits:19

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิม์ลงในวารสารสักทอง

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิม์ลงในวารสารสักทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำวารสาร สักทอง : วารสารวิทยาศา... Read more

Hits:60

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เรื่... Read more

Hits:61

ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย

ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุน สนับสนุนก... Read more

Hits:38

สมาคมนักวิจัยขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมนักวิจัยขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

สมาคมนักวิจัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐในประเ... Read more

Hits:56

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดทำวารสารวิชาการ "วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" กำ... Read more

Hits:89

ขอเลื่อนจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4

ขอเลื่อนจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดงานประชุม วิชาการระดั... Read more

Hits:73

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช การศึกษา ทดลองและวิจัยฯ

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช การศึกษา ทดลองและวิจัยฯ

กรมวิชาการเกษตรได้ออกระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจ... Read more

Hits:98

 
joomla template

Fund Site