HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

นักวิจัย มทส.จับมือผู้ประกอบการ คว้ารางวัลระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ

นักวิจัย มทส.จับมือผู้ประกอบการ คว้ารางวัลระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนว... Read more

Hits:4

กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2557

กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น  ประจำปีการศึกษา  2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งกรอบเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ทา... Read more

Hits:67

นักวิจัย มทส.เปิดตัวนวัตกรรม "ระบบคลาวด์เชิงผสมข้ามแฟลตฟอร์ม"

นักวิจัย มทส.เปิดตัวนวัตกรรม

นักวิจัย มทส.เปิดตัวนวัตกรรม "ระบบคลาวด์เชิงผสมข้ามแฟลตฟอร์ม" ครั้งแรกของโลกช่วยคลาวด์... Read more

Hits:46

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุทัย มีคำ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุทัย มีคำ

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุทัย มีคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ในโ... Read more

Hits:65

งานวิจัยเครื่องฆ่ามอดข้าวของ มทส. ในนาม สวก. มุ่งสู่ภาคธุรกิจ

งานวิจัยเครื่องฆ่ามอดข้าวของ มทส. ในนาม สวก. มุ่งสู่ภาคธุรกิจ

งานวิจัยเครื่องฆ่ามอดข้าวของ มทส. ในนาม สวก. มุ่งสู่ภาคธุรกิจ ให้สิทธิ์ผู้ประกอบกา... Read more

Hits:69

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Curt H. Barnes

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Curt H. Barnes

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ  Mr.Curt H. Barnes นักศึกษาปริญญาโท ... Read more

Hits:87

ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 28

ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 28

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโล... Read more

Hits:68

นักวิจัย มทส. ค้นพบความมหัศจรรย์ของแบคทีเรียสายพันธุ์ DOA9 ครั้งแรกของโลก

นักวิจัย มทส. ค้นพบความมหัศจรรย์ของแบคทีเรียสายพันธุ์ DOA9 ครั้งแรกของโลก

นักวิจัย มทส. ค้นพบความมหัศจรรย์ของแบคทีเรียสายพันธุ์ DOA9 ครั้งแรกของโลก เผยจีโน... Read more

Hits:125

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ธิติพร พรมคำ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ธิติพร พรมคำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาว ธิติพร พรมคำ นักศึกษาสาขา... Read more

Hits:73

ขอเชิญเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558

ขอเชิญเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดให้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย ... Read more

Hits:98

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนว... Read more

Hits:78

ขอแสดงความยินดีกับ SJST

ขอแสดงความยินดีกับ SJST

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ "Suranaree Journal of Science and Tec... Read more

Hits:69

การกำหนดปฏิทินกิจกรรมในการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 1 เท่า ประจำปีการศึกษา 2557

การกำหนดปฏิทินกิจกรรมในการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 1 เท่า ประจำปีการศึกษา 2557

เพื่อให้สอดคล้องการปรับระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิทินกิจกรรม การปฏิบัติงา... Read more

Hits:155

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิศาชล จำนงศรี

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิศาชล จำนงศรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิศาชล จำนงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีส... Read more

Hits:187

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล

ขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ... Read more

Hits:41

ประชุมกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปี 2558

ประชุมกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ... Read more

Hits:59

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ​

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ​

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย มาตรฐานจริยธรรมก... Read more

Hits:141

สบวพ.ต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สบวพ.ต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ ศาสตร... Read more

Hits:130

สบวพ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด

สบวพ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย กับบริ... Read more

Hits:193

สรุปผลรางวัล กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 9

สรุปผลรางวัล กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 9

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประกวดสิ่งปร... Read more

Hits:347

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ แ... Read more

Hits:963

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม... Read more

Hits:735

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... Read more

Hits:893

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ... Read more

Hits:977

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... Read more

Hits:839

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:1384

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:1704

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 ... Read more

Hits:3442

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่5

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่5

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 -23 มกราคม 2559 ณ... Read more

Hits:17

สกว.ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559

สกว.ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2559 เงื่อนไขการสมัคร 1. ศึกษารายละเอีย... Read more

Hits:21

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 10

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและนำเสนองานวิจัย... Read more

Hits:19

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิท... Read more

Hits:45

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานค... Read more

Hits:38

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ท้องถิ่น

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง มหาวิท... Read more

Hits:55

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย(ฝ่ายสำนักพิมพ์)ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัย ศรีนคริ... Read more

Hits:47

ขอเชิญอบรมหลักสูตรนักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1

ขอเชิญอบรมหลักสูตรนักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิ... Read more

Hits:58

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Researcher Links ประจำปี 2015/2016

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Researcher Links  ประจำปี 2015/2016

บริติช เคานซิลประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญนักวิจัยไทยร่... Read more

Hits:60

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทำกรอบวิจัยสำหรั... Read more

Hits:56

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียน... Read more

Hits:40

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICHS 2015

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICHS 2015

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการ การประชุม วิชาการร... Read more

Hits:85

มสธ.ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

มสธ.ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญบุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้า... Read more

Hits:70

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 มภน.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 มภน.

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการประชุมวิชาการ ระดับ... Read more

Hits:52

 
joomla template

Fund Site