HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกลศาสตร์หินแห่งชาติ ครั้งที่ 5

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกลศาสตร์หินแห่งชาติ ครั้งที่ 5

  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกลศาสตร์ห... Read more

Hits:9

โครงการหมี่แห่งชีวิต พลิกฟื้นกุดจิกให้ยั่งยืน

โครงการหมี่แห่งชีวิต พลิกฟื้นกุดจิกให้ยั่งยืน

  “โครงการหมี่แห่งชีวิต พลิกฟื้นกุดจิกให้ยั่งยืน” โดย ทีมหลานย่าพากินหมี่ นักศึกษาสาข... Read more

Hits:64

แถลงข่าว การเปิดตัว “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ARM ประหยัดพลังงาน

แถลงข่าว การเปิดตัว “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ARM ประหยัดพลังงาน

กำหนดการแถลงข่าว การเปิดตัว “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ARM ประหยัดพลังงาน สำหรับประมวลผล B... Read more

Hits:78

ขอแสดงความยินดีกับนายคำประเสริฐ คองอ้าย

ขอแสดงความยินดีกับนายคำประเสริฐ คองอ้าย

ขอแสดงความยินดีกับ นายคำประเสริฐ คองอ้าย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา สำนัก... Read more

Hits:61

เสวนา “ไก่เนื้อโคราช”

 เสวนา “ไก่เนื้อโคราช”

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ม... Read more

Hits:63

อาจารย์ มทส. ได้รับรางวัลบทความดีเด่นจากการประชุมวิชาการ iEECON 2014

อาจารย์ มทส. ได้รับรางวัลบทความดีเด่นจากการประชุมวิชาการ iEECON 2014

มทส. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วิโรจน์  แสงธงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส... Read more

Hits:92

วิลแชร์สุนัขไซส์มาตรฐาน

วิลแชร์สุนัขไซส์มาตรฐาน

  รายการ “บันทึกทรู บันทึกคนดี” บันทึกเทปโทรทัศน์ผลงานนักศึกษา มทส. เรื่อง “วีลแชร์ช่... Read more

Hits:82

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นวัตกรรมการศึกษาในประชาคมโลก

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นวัตกรรมการศึกษาในประชาคมโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโ... Read more

Hits:102

ขอเชิญฟังบรรยายทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships จากรัฐบาลออสเตรเลีย

ขอเชิญฟังบรรยายทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships จากรัฐบาลออสเตรเลีย

ขอเชิญฟังบรรยายทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships จากรัฐบาลออสเต... Read more

Hits:82

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา สุจินต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี สำน... Read more

Hits:301

เด็กมทส.(เทคโนโลยีอาหาร) เจ๋ง รับรางวัลที่1

เด็กมทส.(เทคโนโลยีอาหาร) เจ๋ง รับรางวัลที่1

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคว้าราง... Read more

Hits:168

มทส.โคราชเจ๋ง สลักตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเล็กที่สุดในโลก ลงบนเส้นผม

มทส.โคราชเจ๋ง สลักตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเล็กที่สุดในโลก ลงบนเส้นผม

มทส.โคราชเจ๋ง สลักตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเล็กที่สุดในโลก ลงบนเส้นผม เวลา 13.0... Read more

Hits:273

ผลงานวิจัยที่ร่วมแสดงในงานเกษตรสุรนารี 2557

ผลงานวิจัยที่ร่วมแสดงในงานเกษตรสุรนารี 2557

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับอากาศยาน เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน ... Read more

Hits:309

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:332

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:723

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 ... Read more

Hits:1644

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558... Read more

Hits:1072

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

เรียน คณาจารย์ทุกท่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต... Read more

Hits:1157

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งคณาจารย์ เพื่อให้การจัดสรรเงินสนับสนุน RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติก... Read more

Hits:1026

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

  เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า วันที่ 7 พ.ค.56 โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ แสดงดังลิ้ง... Read more

Hits:810

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

   แหล่งทุน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทุนและระยะเวลาการให้ทุน จำนวนทุน:  ขึ้นอยู่ก... Read more

Hits:1224

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขยายเวลาส่งผลงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6

ขยายเวลาส่งผลงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห... Read more

Hits:9

ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557

ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557

หน่วยงาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เรื่อง : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา... Read more

Hits:30

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการนานาชาติ The 10th International Mycological Congress (IMC10)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการนานาชาติ The 10th International Mycological Congress (IMC10)

หน่วยงาน: สมาคมราวิทยาแห่งประเทศไทย(TMA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์พันธุวิศวกรรม... Read more

Hits:18

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจวินัจฉัยแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจวินัจฉัยแบคทีเรียสาเหตุกุ้งตายด่วน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช... Read more

Hits:52

ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลจาก Fondazione Guido Bernardini

ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลจาก Fondazione Guido Bernardini

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยา... Read more

Hits:48

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ... Read more

Hits:59

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ... Read more

Hits:92

ประกาศรับสมัครการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ไบโอกลาส ประเทศไทย ประจำปี 2557

ประกาศรับสมัครการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ไบโอกลาส ประเทศไทย ประจำปี 2557

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์และใช้สัวต์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สำนักงานคณะก... Read more

Hits:60

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารสาระคาม กำห... Read more

Hits:59

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช. ประกอบด้วย วช./สกว./สวรศ./สวทช./สวก. ... Read more

Hits:96

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย ... Read more

Hits:113

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS)

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Arts and Sciences (RJAS)

  มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) เพ... Read more

Hits:121

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการ ประชุมสัมม... Read more

Hits:110

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในความร่วมมือกับอีก 7 สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดประชุ... Read more

Hits:132

 
joomla template

Fund Site