HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

ประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2013

ประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2013

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป (ย... Read more

Hits:28

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... Read more

Hits:165

ทีมข่าว ททบ. 5 ถ่ายทำรายงานพิเศษ ผลงานวิจัย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

ทีมข่าว ททบ. 5 ถ่ายทำรายงานพิเศษ ผลงานวิจัย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

ทีมข่าว ททบ. 5 ศูนย์ข่าวนครราชสีมา ถ่ายทำรายงานพิเศษ ผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตน้ำมันจา... Read more

Hits:62

รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2557

รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2557

ขอแสดงความยินดีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557... Read more

Hits:39

สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ An International Course on Human Subject Protection

สบวพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  An International Course on Human Subject Protection

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน... Read more

Hits:104

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งตามระดับความก้าวหน้าในอาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งตามระดับความก้าวหน้าในอาชีพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7รายและผู... Read more

Hits:37

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มทส. ชนะเลิศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มทส. ชนะเลิศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล และ 2 บัณฑิตศึกษาคนเก่งของสาขาวิชาเทคโนโ... Read more

Hits:136

ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557

ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 25... Read more

Hits:166

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้... Read more

Hits:175

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลที่ได้รับรางวัลพยาบาล... Read more

Hits:193

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ที่ได้รับรางวัลพยา... Read more

Hits:157

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กัตติกา ธนะขว้าง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กัตติกา ธนะขว้าง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กัตติกา ธนะขว้าง ที่ได้รับร... Read more

Hits:315

คณาจารย์และบุคลากร มทส. เข้ารับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คณาจารย์และบุคลากร มทส. เข้ารับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  วันนี้ (23 มิถุนายน 2557) คณาจารย์ และบุคลากรของ มทส. เข้ารับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งช... Read more

Hits:157

มทส. โชว์ผลงานการผลิตน้ำมันจากเชื้อเพลิงขยะพลาสติกโดยกระบวนการไพโรไลซีส : Pyrolysis process

มทส. โชว์ผลงานการผลิตน้ำมันจากเชื้อเพลิงขยะพลาสติกโดยกระบวนการไพโรไลซีส : Pyrolysis process

มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี (มทส.)โชว์ผลงานการกำจัดขยะแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าให้ขยะกลายเป... Read more

Hits:258

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ แ... Read more

Hits:70

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม... Read more

Hits:57

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... Read more

Hits:153

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ... Read more

Hits:201

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... Read more

Hits:149

กรอบเวลารับเงินประจำตำแหน่งฯ เพิ่มขึ้น 2556

กรอบเวลารับเงินประจำตำแหน่งฯ เพิ่มขึ้น 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งกำหนดกรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่... Read more

Hits:407

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:673

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:1042

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 ... Read more

Hits:2254

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

เรียน คณาจารย์ทุกท่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต... Read more

Hits:1497

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งคณาจารย์ เพื่อให้การจัดสรรเงินสนับสนุน RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติก... Read more

Hits:1349

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

  เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า วันที่ 7 พ.ค.56 โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ แสดงดังลิ้ง... Read more

Hits:1131

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

   แหล่งทุน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทุนและระยะเวลาการให้ทุน จำนวนทุน:  ขึ้นอยู่ก... Read more

Hits:1634

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัด การสัมมนาเผยแพร่กรอบทิศทาง... Read more

Hits:39

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปี 2558

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปี 2558

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 3 ประเภททุน ไ... Read more

Hits:63

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ จัดให้มีโครงการพัฒนา... Read more

Hits:55

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยรามคำแหง

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยรามคำแหง

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำวารสารวิจัยรามคำแหง โดยแบ่งเป็น 2 สาขา... Read more

Hits:81

INRA ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิชาการ

INRA ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิชาการ

  ด้วย Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับ ม... Read more

Hits:70

ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21

ขอเชิญสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้จัดตั้งกองทุนถาวรเพื่อนำดอก... Read more

Hits:77

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ... Read more

Hits:66

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ใน Environment and Natural Resources Journal

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ใน Environment and Natural Resources Journal

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ Environment and Natural Reso... Read more

Hits:91

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มรภ.อุดรธานี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มรภ.อุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทย... Read more

Hits:158

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ2558

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ2558

  เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) ได้ดำเนินการให้ทุนสนับสุนนการวิจัยร่วม... Read more

Hits:192

ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (สกว. สกอ. ร่วมกับ Elsevier)

ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (สกว. สกอ. ร่วมกับ Elsevier)

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ร่วมก... Read more

Hits:194

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำหนดจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เรื่... Read more

Hits:250

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยธยา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดการประชุมวิชา... Read more

Hits:146

ขอเชิญเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยและพัฒนา มรภ.ศรีสะเกษ

ขอเชิญเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยและพัฒนา มรภ.ศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดทำวารสารงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลงานว... Read more

Hits:115

 
joomla template

Fund Site