HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

การประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2014

การประกาศใ​ช้ค่าดัชนี​ผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมู​ล ISI ปี ค.ศ. 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ... Read more

Hits:46

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีว... Read more

Hits:89

สบวพ.ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการเชิงหลักการ Concept Paper

สบวพ.ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการเชิงหลักการ Concept Paper

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญหัวหน้า RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบั... Read more

Hits:121

นักวิจัย มทส.จับมือผู้ประกอบการ คว้ารางวัลระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ

นักวิจัย มทส.จับมือผู้ประกอบการ คว้ารางวัลระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศ

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนว... Read more

Hits:75

กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ประจำปีการศึกษา 2557

กรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น  ประจำปีการศึกษา  2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งกรอบเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ทา... Read more

Hits:143

นักวิจัย มทส.เปิดตัวนวัตกรรม "ระบบคลาวด์เชิงผสมข้ามแฟลตฟอร์ม"

นักวิจัย มทส.เปิดตัวนวัตกรรม

นักวิจัย มทส.เปิดตัวนวัตกรรม "ระบบคลาวด์เชิงผสมข้ามแฟลตฟอร์ม" ครั้งแรกของโลกช่วยคลาวด์... Read more

Hits:90

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุทัย มีคำ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุทัย มีคำ

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุทัย มีคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ในโ... Read more

Hits:124

งานวิจัยเครื่องฆ่ามอดข้าวของ มทส. ในนาม สวก. มุ่งสู่ภาคธุรกิจ

งานวิจัยเครื่องฆ่ามอดข้าวของ มทส. ในนาม สวก. มุ่งสู่ภาคธุรกิจ

งานวิจัยเครื่องฆ่ามอดข้าวของ มทส. ในนาม สวก. มุ่งสู่ภาคธุรกิจ ให้สิทธิ์ผู้ประกอบกา... Read more

Hits:169

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Curt H. Barnes

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Curt H. Barnes

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ  Mr.Curt H. Barnes นักศึกษาปริญญาโท ... Read more

Hits:143

นักวิจัย มทส. ค้นพบความมหัศจรรย์ของแบคทีเรียสายพันธุ์ DOA9 ครั้งแรกของโลก

นักวิจัย มทส. ค้นพบความมหัศจรรย์ของแบคทีเรียสายพันธุ์ DOA9 ครั้งแรกของโลก

นักวิจัย มทส. ค้นพบความมหัศจรรย์ของแบคทีเรียสายพันธุ์ DOA9 ครั้งแรกของโลก เผยจีโน... Read more

Hits:246

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ธิติพร พรมคำ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ธิติพร พรมคำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาว ธิติพร พรมคำ นักศึกษาสาขา... Read more

Hits:133

ขอเชิญเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558

ขอเชิญเสนอชื่อคณาจารย์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดให้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย ... Read more

Hits:159

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนว... Read more

Hits:142

ขอแสดงความยินดีกับ SJST

ขอแสดงความยินดีกับ SJST

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ "Suranaree Journal of Science and Tec... Read more

Hits:125

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับคุณจิตตานันท์ ติกุล

ขอแสดงความยินดีกับคุณจิตตานันท์ ติกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิตตานันท์ ติกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่... Read more

Hits:38

ขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล

ขอเชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ... Read more

Hits:87

ประชุมกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปี 2558

ประชุมกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ปี 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ... Read more

Hits:115

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ​

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ​

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย มาตรฐานจริยธรรมก... Read more

Hits:216

สบวพ.ต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สบวพ.ต้อนรับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทองระอา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ ศาสตร... Read more

Hits:177

สบวพ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด

สบวพ.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย กับบริ... Read more

Hits:248

สรุปผลรางวัล กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 9

สรุปผลรางวัล กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 9

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประกวดสิ่งปร... Read more

Hits:445

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ แ... Read more

Hits:1033

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม... Read more

Hits:798

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... Read more

Hits:975

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ... Read more

Hits:1036

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... Read more

Hits:898

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:1437

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:1765

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และวช. จัดโครงกา... Read more

Hits:14

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก.ประจำปีงบประมาณ 2559

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก.ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแ... Read more

Hits:47

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ร่วมกับ สกว. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจ... Read more

Hits:33

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญพิเศษ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญพิเศษ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตร การทำโครงการวิจั... Read more

Hits:28

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 10 -11

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 10 -11

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตร การทำแบบฟอร์... Read more

Hits:29

ขอเชิญเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ขอเชิญเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดให้มีการฝึกอบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบปร... Read more

Hits:34

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดง... Read more

Hits:50

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558" (Thailand ... Read more

Hits:53

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICELS2015

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICELS2015

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และภาควิชาว... Read more

Hits:70

ขอเชิญเข้าร่วมตีพิมพ์ลงในวารสารชุมชนวิจัย มรภ.นครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมตีพิมพ์ลงในวารสารชุมชนวิจัย มรภ.นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำวารสารชุมชนวิจัย โดยกำหน... Read more

Hits:60

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

วิทยาลัยภูมิปัญญญาชุมชุน มหาวิทยาลัยทักษิณมีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พัทลุง... Read more

Hits:48

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม iGRC2015

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม iGRC2015

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุม International Graduate Research Con... Read more

Hits:55

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจร่วมส่งบทความ เพื... Read more

Hits:64

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่5

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่5

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 -23 มกราคม 2559 ณ... Read more

Hits:85

 
joomla template

Fund Site