HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Matthew Crane นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศา... Read more

Hits:92

สบวพ. ขอเชิญส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 9

สบวพ. ขอเชิญส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 9

  ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งท... Read more

Hits:310

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ... Read more

Hits:175

มทส.เปิดตัวนวัตกรรมวัสดุมวลเบาแนวใหม่เพื่องานก่อสร้างเสริมความแ็งแกร่ง ทนทานใช้งานนาน ต้นทุนต่ำ

มทส.เปิดตัวนวัตกรรมวัสดุมวลเบาแนวใหม่เพื่องานก่อสร้างเสริมความแ็งแกร่ง ทนทานใช้งานนาน ต้นทุนต่ำ

นักวิจัย มทส. ใช้กระบวกการด้านวิศวกรรมวัสุ ผสมกับศาสตร์ด้านพอลิเมอร์ คิดค้นผลิตภัณฑ์ ... Read more

Hits:94

ประกาศหลักเกณฑ์ขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. ปี 2558

ประกาศหลักเกณฑ์ขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. ปี 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มทส. ปี... Read more

Hits:223

ผู้บริหาร มทส. รับโล่เชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

ผู้บริหาร มทส. รับโล่เชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร... Read more

Hits:190

นักวิจัย มทส. รับรางวัล “ผลงานเด่น สวก.”

นักวิจัย มทส. รับรางวัล “ผลงานเด่น สวก.”

  ศ. ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมแสดงความยินดีแก... Read more

Hits:268

มทส. ติด 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ URAP

มทส. ติด 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ URAP

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า   ... Read more

Hits:582

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 4 ราย       ... Read more

Hits:245

ผนึกม.สุรนารีวิจัยเกษตรอินทรีย์ สูตรสำเร็จ'สหกรณ์ลำพระเพลิง'

ผนึกม.สุรนารีวิจัยเกษตรอินทรีย์ สูตรสำเร็จ'สหกรณ์ลำพระเพลิง'

ไม่ใช่เรื่องง่ายการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรให้ประสบความสำเร็จ หากไม่มีเครือข่าย... Read more

Hits:464

รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List

รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List

  ตามประกาศ หลักเกณฑ์ผลงานตีพิมพ์สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้ผลงานที่ยื... Read more

Hits:956

อาจารย์และนักศึกษา เทคโนโลยีธรณีได้รางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ประเทศจีน

อาจารย์และนักศึกษา เทคโนโลยีธรณีได้รางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่ประเทศจีน

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิต อาจารย์ และนายบุญณรงค์ อาศัยไร่ นัก... Read more

Hits:365

วช.เยียมชม สวนเกษตรอินทรีย์ฯ การจัดการขยะแบบครบวงจร

วช.เยียมชม สวนเกษตรอินทรีย์ฯ การจัดการขยะแบบครบวงจร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ "คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยา... Read more

Hits:493

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กวิสรา แซ่เฮง นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชา... Read more

Hits:506

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

สบวพ.ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ แ... Read more

Hits:739

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สบวพ.ร่วมงานการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม... Read more

Hits:542

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... Read more

Hits:642

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ... Read more

Hits:744

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... Read more

Hits:616

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:1165

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:1491

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 ... Read more

Hits:2979

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

เรียน คณาจารย์ทุกท่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต... Read more

Hits:2003

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งคณาจารย์ เพื่อให้การจัดสรรเงินสนับสนุน RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติก... Read more

Hits:1751

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

  เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า วันที่ 7 พ.ค.56 โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ แสดงดังลิ้ง... Read more

Hits:1581

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

   แหล่งทุน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทุนและระยะเวลาการให้ทุน จำนวนทุน:  ขึ้นอยู่ก... Read more

Hits:2039

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดทำวารสารวิชาการ "วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" กำ... Read more

Hits:21

ขอเลื่อนจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4

ขอเลื่อนจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดงานประชุม วิชาการระดั... Read more

Hits:21

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช การศึกษา ทดลองและวิจัยฯ

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช การศึกษา ทดลองและวิจัยฯ

กรมวิชาการเกษตรได้ออกระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจ... Read more

Hits:38

ขอเชิญเข้าร่มประชุมวิชาการระดับชาติ เบญมิตรวิชาการ ครั้งที่ 5

ขอเชิญเข้าร่มประชุมวิชาการระดับชาติ เบญมิตรวิชาการ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเบญจมิตร จัดการป... Read more

Hits:49

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 34

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 34

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ป... Read more

Hits:50

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ส... Read more

Hits:43

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี 2558

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี 2558

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ภาย... Read more

Hits:49

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิทยาลัยราชสุดา

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิกา... Read more

Hits:64

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค(ภาคใต้) 2558

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค(ภาคใต้) 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่ายวิจั... Read more

Hits:150

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิจัยวิชาการ ปขมท.

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิจัยวิชาการ ปขมท.

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดทำวารสารวิชาการ ... Read more

Hits:118

สวทช. จัดงานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. จัดงานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนชั้นนำก... Read more

Hits:165

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิจัย มข.

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ วารสารวิจัย มข.

วารสารวิจัย มข. ได้ปรับปรุงระบบวารสารเพื่อเตรียมพร้อมก้าวเป็นวารสารระดับนานาชาติ ซึ่... Read more

Hits:158

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยา... Read more

Hits:92

มก.บางเขน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

มก.บางเขน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน... Read more

Hits:146

 
joomla template

Fund Site