HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

There are no translations available.

มทส.

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มทส. ชนะเลิศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มทส. ชนะเลิศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล และ 2 บัณฑิตศึกษาคนเก่งของสาขาวิชาเทคโนโ... Read more

Hits:16

ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557

ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 25... Read more

Hits:32

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้... Read more

Hits:37

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นรีลักษณ์ สุวรรณโนบลที่ได้รับรางวัลพยาบาล... Read more

Hits:100

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ที่ได้รับรางวัลพยา... Read more

Hits:80

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กัตติกา ธนะขว้าง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กัตติกา ธนะขว้าง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กัตติกา ธนะขว้าง ที่ได้รับร... Read more

Hits:133

คณาจารย์และบุคลากร มทส. เข้ารับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คณาจารย์และบุคลากร มทส. เข้ารับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  วันนี้ (23 มิถุนายน 2557) คณาจารย์ และบุคลากรของ มทส. เข้ารับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งช... Read more

Hits:96

มทส. โชว์ผลงานการผลิตน้ำมันจากเชื้อเพลิงขยะพลาสติกโดยกระบวนการไพโรไลซีส : Pyrolysis process

มทส. โชว์ผลงานการผลิตน้ำมันจากเชื้อเพลิงขยะพลาสติกโดยกระบวนการไพโรไลซีส : Pyrolysis process

มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี (มทส.)โชว์ผลงานการกำจัดขยะแบบครบวงจร เพิ่มมูลค่าให้ขยะกลายเป... Read more

Hits:107

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มทส.

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มทส.

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มทส. จำนวน 2 ท่าน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ... Read more

Hits:114

ขอเชิญส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกพนักงานดีเด่น มทส.ประจำปี 2557

ขอเชิญส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกพนักงานดีเด่น มทส.ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดให้มีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยประจำปี 255... Read more

Hits:308

นักวิจัย มทส. เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จาก สมเด็จพระเทพฯ

นักวิจัย มทส. เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จาก สมเด็จพระเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ศ. ดร... Read more

Hits:187

นศ. มทส.ได้รับทุน Asian Graduate Student Scholarships

นศ. มทส.ได้รับทุน Asian Graduate Student Scholarships

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจิระภา สุวรรณรัตน์นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิ... Read more

Hits:239

แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก”

แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก”

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ... Read more

Hits:229

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมโครงการวิจัยต่างๆ ของมทส.

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมโครงการวิจัยต่างๆ ของมทส.

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมคณะผู้บร... Read more

Hits:272

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

มทส. จับมือ มรภ.อุบลราชธานี ร่วมใช้ SUT E-journal

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย... Read more

Hits:3

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ... Read more

Hits:55

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... Read more

Hits:27

กรอบเวลารับเงินประจำตำแหน่งฯ เพิ่มขึ้น 2556

กรอบเวลารับเงินประจำตำแหน่งฯ เพิ่มขึ้น 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งกำหนดกรอบช่วงเวลาการเสนอผลงานวิชาการเพื่อรับเงินประจำตำแหน่... Read more

Hits:335

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

ระงับ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557 “วิ... Read more

Hits:566

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

ประกาศแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่8 ประจำปี2556

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขณะนี้ทางทีมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ได้อ... Read more

Hits:967

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557รอบแรก เปิดรับสมัครวันที่ 1 ... Read more

Hits:2119

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

การประกาศใช้ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ของฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012

เรียน คณาจารย์ทุกท่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เป็นต... Read more

Hits:1389

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ศูนย์ กลุ่ม หน่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ยื่นภายใน 12กค56)

แจ้งคณาจารย์ เพื่อให้การจัดสรรเงินสนับสนุน RU (ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติก... Read more

Hits:1295

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ

  เทปบันทึก NRU Summit II ปาฐกถาพิเศษ ช่วงเช้า วันที่ 7 พ.ค.56 โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ แสดงดังลิ้ง... Read more

Hits:1049

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

   แหล่งทุน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ทุนและระยะเวลาการให้ทุน จำนวนทุน:  ขึ้นอยู่ก... Read more

Hits:1554

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มรภ.อุดรธานี

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มรภ.อุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทย... Read more

Hits:9

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557  (Thail... Read more

Hits:9

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัด... Read more

Hits:14

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสาร Rangsit journal of arts and sciences

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสาร Rangsit journal of arts and sciences

มหาวิทยาลัยรังสิตขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัย/หรือบทความป... Read more

Hits:13

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ2558

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ2558

  เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) ได้ดำเนินการให้ทุนสนับสุนนการวิจัยร่วม... Read more

Hits:16

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์กา... Read more

Hits:40

ขอเชิญส่งผลงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมประกวดในงาน ซิว กาญจนนารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้าประจำปี2557

ขอเชิญส่งผลงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมประกวดในงาน ซิว กาญจนนารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้าประจำปี2557

ขอเชิญชวนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีผลงานด้าน... Read more

Hits:23

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ การผลักดันมาตรฐานการวิจัยไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล:มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ การผลักดันมาตรฐานการวิจัยไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล:มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน "ม... Read more

Hits:32

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา และโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ คณะมนุษยศาสต... Read more

Hits:54

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thaila... Read more

Hits:57

ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (สกว. สกอ. ร่วมกับ Elsevier)

ขอเชิญส่งรายชื่อเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (สกว. สกอ. ร่วมกับ Elsevier)

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ร่วมก... Read more

Hits:61

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำหนดจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เรื่... Read more

Hits:62

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยธยา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกลุ่มศรีอยธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา กำหนดจัดการประชุมวิชา... Read more

Hits:73

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขอเชิญร่วมงาน2nd Workshop on Synchrotron Advanced Technology for Industry : SATI2

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขอเชิญร่วมงาน2nd Workshop on Synchrotron Advanced Technology for Industry : SATI2

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอ... Read more

Hits:47

 
joomla template

Fund Site