HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

วารสาร SJST ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

วารสาร SJST ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

ขอแสดงความยินดีกับวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology (SJST) ดำเนินกา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:59

co-walk มทส.” ผลงานวิจัยของคนไทย ชนะเลิศ Leaders in Innovation Fellowships

co-walk มทส.” ผลงานวิจัยของคนไทย ชนะเลิศ Leaders in Innovation Fellowships

นักวิจัยไทยสร้างชื่อในเวทีระดับนานาชาติ โดยผลงานวิจัย เรื่อง “เครื่องช่วยพยุงเดินต้า... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:84

งานวิจัยนศ.มทส.ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Index Journal

งานวิจัยนศ.มทส.ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Index Journal

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุวัติ อุ่นคำ นักศึกษาปริญญาเอกทุนกาญจนาภิเษก และ ศ.ดร.วิภา ส... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:100

อธิการบดี พบบุคลากร มทส.

 อธิการบดี พบบุคลากร มทส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรม “อธิการบดี พบบุคลากร มทส.” เมื่อวันที่ 29 มก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:70

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. รับรางวัล เนื่องในวันนักประดิษฐ์

 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทส. รับรางวัล เนื่องในวันนักประดิษฐ์

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ซึ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:76

มทส. จับมือ การยางแห่งประเทศไทย ร่วมศึกษาวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสวนยางครบวงจร

มทส. จับมือ การยางแห่งประเทศไทย ร่วมศึกษาวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสวนยางครบวงจร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:55

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักศึกษา คว้ารางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักศึกษา คว้ารางวัล Best Paper Award

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:197

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในโอกาสคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:153

ผลงานของนักวิจัย มทส. จัดแสดงระดับนานาชาติและได้รับเลือกจาก สกว. ร่วมอบรมสหราชอาณาจักร

 ผลงานของนักวิจัย มทส. จัดแสดงระดับนานาชาติและได้รับเลือกจาก สกว. ร่วมอบรมสหราชอาณาจักร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อ. พ.ท. นพ.บุระ สินธุภากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:154

อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลฯได้รับรางวัลงานวิจัย

อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลฯได้รับรางวัลงานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนกมล ลีศรี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล Excelle... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:298

อาจารย์มทส.คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยจากงาน ICAMBBE

อาจารย์มทส.คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยจากงาน ICAMBBE

  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มารินา เกตุทัต-คารนส์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีช... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:334

โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทส. ปีงบฯ 2562

โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มทส. ปีงบฯ 2562

โปรแกรมบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ  2562 ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1638

มทส. รับถ้วยพระราชทาน Platinum Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

มทส. รับถ้วยพระราชทาน Platinum Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:343

อาจารย์มทส. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

อาจารย์มทส. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:312

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่3

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่3

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 10.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการราย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:41

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่2

รายงานความก้าวหน้า CoE ครั้งที่2

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการรายงานค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:56

รายงานความก้าวหน้า CoE

รายงานความก้าวหน้า CoE

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการราย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:64

มทส.หารือ ศภ.6 จัดตั้งศูนย์ ITC

มทส.หารือ ศภ.6 จัดตั้งศูนย์ ITC

วันนี้ (5 มกราคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:88

สบวพ.จัดอบรมวิธีการเขียนโครงการวิจัยในมนุษย์

สบวพ.จัดอบรมวิธีการเขียนโครงการวิจัยในมนุษย์

วันนี้ (5 มกราคม 2561) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรมหัวข... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:119

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสบวพ.

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสบวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:363

สบวพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560

สบวพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:405

สบวพ.ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

สบวพ.ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:393

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สบวพ.ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 2 ท่าน ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:396

พนักงานสบวพ.ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

 พนักงานสบวพ.ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิตตานันท์ ติกุลและคุณอนุรักษ์ เผยกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:628

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:805

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัย ทาง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:948

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี สัมมนาเรื่อง“การพัฒนางานประจำ สู่การวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:862

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:10

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO กำหนดจัดกิจกรรม BEDO สัญจ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:9

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ปี 61

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:9

มรภ.สุราษฏร์ธานีขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จัดทำวารสารวิชาการ วารสารราชภัฏสุราษฏร์ธานี เพื่อรวบรวมบ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:11

ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561(รอบที่ 2)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:12

สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology)

สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology)

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในการพ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:19

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:25

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:23

ขอเชิญเข้าร่วม Workshop on Evidence Synthesis for Decision Making

สถาบันคลังสมองของชาติและ Engagement Thailand (EnT) กำหนดจัด Workshop on Evidence Sy... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:46

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

ด้วยวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:39

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Precision farming for water-use efficiency : Model-aided irrigation scheduling for cassava yield improvement

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:37

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยทุนอุดหนุนปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานพลังงาน ทดแทนภายใต้โครง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:53

สกอ.ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้ฐานข้อมูล ThaiEdResearch

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch เพื่อ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:31

สมศ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:47

 
joomla template

เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัย