HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

ขอแสดงความยินดีกับอ.มทส. ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับอ.มทส. ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:51

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืชกับงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

บรรยายในหัวข้อ “พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย” ผู้... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:57

นศ.ป.ตรี ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์

นศ.ป.ตรี ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายสถาพร กาบขุนทด นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หลักส... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:71

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ the 38th ASAIHL THAILAND

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ the 38th ASAIHL THAILAND

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความยินดีขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:80

นศ.ป.เอก ได้รับทุน Newton Fund

นศ.ป.เอก ได้รับทุน Newton Fund

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:202

อาจารย์ มทส. รับ Certificate for Highly Cited Research จากฐานข้อมูล scopus

 อาจารย์ มทส. รับ Certificate for Highly Cited Research จากฐานข้อมูล scopus

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธ า สำนักว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:128

เอกสารประกอบการจัดทำงบบูรณาการด้านการวิจัยปี 2561

เอกสารประกอบการจัดทำงบบูรณาการด้านการวิจัยปี 2561

เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ -   ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:313

บุคลากรสถาบันวิจัยได้คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการ ปอมท.

บุคลากรสถาบันวิจัยได้คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการ ปอมท.

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:183

นศ. มทส.ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

นศ. มทส.ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

ขอแสดงความยินดีกับ นายอำพล นิตย์ไธสง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:440

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ รับทุนมูลนิธิโทเรฯ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ รับทุนมูลนิธิโทเรฯ

อาจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:734

2 นักวิจัย มทส. คว้าผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558

2 นักวิจัย มทส. คว้าผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558

ผลงานวิจัยของ 2นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกอง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:612

มทส. จับมือ สกว. จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยไก่เนื้อโคราช” หวังไทยเป็นผู้นำธุรกิจพันธุ์ไก่ในอาเซียน

 มทส. จับมือ สกว.  จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยไก่เนื้อโคราช”  หวังไทยเป็นผู้นำธุรกิจพันธุ์ไก่ในอาเซียน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 มทส. (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) และ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:880

ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:858

นักวิจัย มทส. คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ปี ’58 และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี ’59 ระดับดีมาก

นักวิจัย มทส. คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ปี ’58 และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี ’59 ระดับดีมาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1020

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับบทความวิจัย

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:75

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:159

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัย ทาง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:314

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี สัมมนาเรื่อง“การพัฒนางานประจำ สู่การวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:273

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

  พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:274

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานวิจัย มทส. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานวิจัย มทส. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

  เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:362

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:326

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายประสานงานกา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:353

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้การต้อ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:558

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:625

สรุปผลการประกวดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10

สรุปผลการประกวดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:729

สบวพ. ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารการวิจัย มข.

สบวพ. ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารการวิจัย มข.

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:694

ราชภัฏสกลฯ อบรมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ราชภัฏสกลฯ อบรมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารีด้าน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:730

กองบรรณาธิการวารสาร มร.สน. เข้าศึกษาดูงาน

กองบรรณาธิการวารสาร มร.สน. เข้าศึกษาดูงาน

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี โดยรศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ให้การต้อนรับ กอง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:757

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมวารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

วสท. ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมเผยแพร่ในวิศวกรรมสาร ฉบับว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:14

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:19

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:32

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 มรภ.ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต หัว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:33

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่สารมวลชน มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด ทำวารสารเทคโนโลยีสื... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:29

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ มหาวิทย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:39

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับภาคีเครือข่าย เพื่อจัดประชุม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:41

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 "ก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:38

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ม.ราชมงคลตะวันออกครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัด โครงการประชุมสัมมนาท... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:55

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ กำ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:43

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:42

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท.ประจำปี 2560

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:54

 
joomla template

เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัย