HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

ขอแสดงความยินดีกับอ.มทส. ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับอ.มทส. ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:177

นศ.ป.ตรี ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์

นศ.ป.ตรี ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นายสถาพร กาบขุนทด นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา หลักส... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:182

นศ.ป.เอก ได้รับทุน Newton Fund

นศ.ป.เอก ได้รับทุน Newton Fund

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:309

อาจารย์ มทส. รับ Certificate for Highly Cited Research จากฐานข้อมูล scopus

 อาจารย์ มทส. รับ Certificate for Highly Cited Research จากฐานข้อมูล scopus

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธ า สำนักว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:212

เอกสารประกอบการจัดทำงบบูรณาการด้านการวิจัยปี 2561

เอกสารประกอบการจัดทำงบบูรณาการด้านการวิจัยปี 2561

เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ -   ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:403

บุคลากรสถาบันวิจัยได้คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการ ปอมท.

บุคลากรสถาบันวิจัยได้คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการ ปอมท.

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:286

นศ. มทส.ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

นศ. มทส.ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

ขอแสดงความยินดีกับ นายอำพล นิตย์ไธสง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:539

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ รับทุนมูลนิธิโทเรฯ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ รับทุนมูลนิธิโทเรฯ

อาจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:854

2 นักวิจัย มทส. คว้าผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558

2 นักวิจัย มทส. คว้าผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558

ผลงานวิจัยของ 2นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกอง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:731

มทส. จับมือ สกว. จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยไก่เนื้อโคราช” หวังไทยเป็นผู้นำธุรกิจพันธุ์ไก่ในอาเซียน

 มทส. จับมือ สกว.  จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยไก่เนื้อโคราช”  หวังไทยเป็นผู้นำธุรกิจพันธุ์ไก่ในอาเซียน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 มทส. (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) และ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:985

ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1005

นักวิจัย มทส. คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ปี ’58 และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี ’59 ระดับดีมาก

นักวิจัย มทส. คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ปี ’58 และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี ’59 ระดับดีมาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1151

บัณทิตศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ มทส. ได้รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศเวียดนาม

บัณทิตศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ มทส. ได้รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศเวียดนาม

รศ.ดร.รังสรรค์  พาลพ่าย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:794

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1186

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พนักงานสบวพ.ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

 พนักงานสบวพ.ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิตตานันท์ ติกุลและคุณอนุรักษ์ เผยกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:117

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับบทความวิจัย

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:182

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:257

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัย ทาง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:417

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี สัมมนาเรื่อง“การพัฒนางานประจำ สู่การวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:352

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

  พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:348

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานวิจัย มทส. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานวิจัย มทส. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

  เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:450

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:411

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายประสานงานกา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:444

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้การต้อ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:663

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:723

สรุปผลการประกวดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10

สรุปผลการประกวดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:814

สบวพ. ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารการวิจัย มข.

สบวพ. ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารการวิจัย มข.

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:783

ราชภัฏสกลฯ อบรมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ราชภัฏสกลฯ อบรมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารีด้าน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:839

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง Thailand Metabolomics Workshop 2017

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:14

ขอเชิญส่งแบบกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ไทย 2560

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำประกาศสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:26

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคกลาง กำหนดจัดโค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:45

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริห... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:34

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2560

สกว.มีความประสงค์จะจัดทำโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:30

ไปรษณ๊ย์ไทยประชาสัมพันธ์ทุน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่บุคคล หน่วยงานและสถาบ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:32

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัยครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่าย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:63

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ไทยเสนอข้อมูล ผลงานสิ่งประดิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:49

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ MR Thai Contest 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นอีก 9 สถาบัน จัดโครงการปร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:86

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมวารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

วสท. ขอเชิญบุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมเผยแพร่ในวิศวกรรมสาร ฉบับว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:105

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 มรภ.ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต หัว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:124

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่สารมวลชน มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด ทำวารสารเทคโนโลยีสื... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:150

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ มหาวิทย... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:180

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสวนสุนันทาวิชาการครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 "ก... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:153

 
joomla template

เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัย