HOT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทส.

นศ.ป.เอก ได้รับทุน Newton Fund

นศ.ป.เอก ได้รับทุน Newton Fund

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:107

อาจารย์ มทส. รับ Certificate for Highly Cited Research จากฐานข้อมูล scopus

 อาจารย์ มทส. รับ Certificate for Highly Cited Research จากฐานข้อมูล scopus

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธ า สำนักว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:69

เอกสารประกอบการจัดทำงบบูรณาการด้านการวิจัยปี 2561

เอกสารประกอบการจัดทำงบบูรณาการด้านการวิจัยปี 2561

เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ -   ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:255

บุคลากรสถาบันวิจัยได้คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการ ปอมท.

บุคลากรสถาบันวิจัยได้คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการ ปอมท.

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:133

นศ. มทส.ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

นศ. มทส.ได้รับรางวัล Best Oral Presentation

ขอแสดงความยินดีกับ นายอำพล นิตย์ไธสง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:398

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ รับทุนมูลนิธิโทเรฯ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ รับทุนมูลนิธิโทเรฯ

อาจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:663

2 นักวิจัย มทส. คว้าผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558

2 นักวิจัย มทส. คว้าผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2558

ผลงานวิจัยของ 2นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกอง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:565

มทส. จับมือ สกว. จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยไก่เนื้อโคราช” หวังไทยเป็นผู้นำธุรกิจพันธุ์ไก่ในอาเซียน

 มทส. จับมือ สกว.  จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยไก่เนื้อโคราช”  หวังไทยเป็นผู้นำธุรกิจพันธุ์ไก่ในอาเซียน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 มทส. (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) และ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:824

ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:790

นักวิจัย มทส. คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ปี ’58 และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี ’59 ระดับดีมาก

นักวิจัย มทส. คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ปี ’58 และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี ’59 ระดับดีมาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศผลการพิจารณารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:967

บัณทิตศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ มทส. ได้รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศเวียดนาม

บัณทิตศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพ มทส. ได้รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศเวียดนาม

รศ.ดร.รังสรรค์  พาลพ่าย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:669

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:1017

อาจารย์มทส.เข้ารับประทานรางวัลทุนวิจัย Cerebos ประจำปี 2015

อาจารย์มทส.เข้ารับประทานรางวัลทุนวิจัย Cerebos ประจำปี 2015

  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา ในโอกาสเข้ารับประทานรางวัลทุนวิจัย ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:919

อาจารย์ มทส.3 ท่าน คว้ารางวัล Best Paper Award

อาจารย์ มทส.3 ท่าน คว้ารางวัล Best Paper Award

    ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ร.อ.ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:848

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับบทความวิจัย

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:7

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:119

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

สบวพ.อบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัย ทาง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:269

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สบวพ. สัมมนาประจำปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี สัมมนาเรื่อง“การพัฒนางานประจำ สู่การวิ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:242

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

  พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทค... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:231

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานวิจัย มทส. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานวิจัย มทส. ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

  เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:310

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

สบวพ.ร่วมกับ FERCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection Course

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจั... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:285

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม

ขอแสดงความยินดีกับคุณดามธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายประสานงานกา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:310

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

ม.บูรพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้การต้อ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:508

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ คุณดามธรรม จินากูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:579

สรุปผลการประกวดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10

สรุปผลการประกวดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:675

สบวพ. ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารการวิจัย มข.

สบวพ. ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานบริหารการวิจัย มข.

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:644

ราชภัฏสกลฯ อบรมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ราชภัฏสกลฯ อบรมระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารีด้าน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:688

กองบรรณาธิการวารสาร มร.สน. เข้าศึกษาดูงาน

กองบรรณาธิการวารสาร มร.สน. เข้าศึกษาดูงาน

กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสุรนารี โดยรศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ให้การต้อนรับ กอง... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:711

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนวิจัยหน่วยงานอื่น

สสว.ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนานักวิจัยประจำปี 2560

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2560 จำนวน 11 หล... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:10

สกอ.เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม

สกอ.ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Newton... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:42

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:39

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกับ วช. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเม... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:36

ประกาศทุนวิจัยวช.ปี2560

ฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ วิจัยในปีงบปร... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:69

ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงาน เครือข่ายในระบบว... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:65

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมห... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:68

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The TNI Academic Conference 2017

คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินจัด งานประชุมวิชากา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:71

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติรุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียน... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:73

สวก.ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการคิดเชิงระบบ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:65

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม มศว.วิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว.วิจัย" ครั้งที่ 10... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:83

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานประชุมวิชา... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:71

มรส. ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เปิดรับบทความ วิชาการเพื่อ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:70

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.เปิดรับบทความวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดทำวารสารวิชาการในชื่อ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ... อ่านต่อ

จำนวนผู้เข้าชม:79

 
joomla template

เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัย