HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมทส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมทส.

(ระดับหน่วยงาน) เฉพาะหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2557


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 -17.00 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

joomla template