HOT NEWS

PDFPrintE-mail

รายงานประจำปี 2557

There are no translations available.

รายงานประจำปี 2557 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

1.โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี 2557

2.โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย ปี 2557

3.โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาอิสานล่าง ปี 2557

4.รายชื่อศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย หรือห้องปฏิบัติการวิจัย ปี 2557

5.สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2557

6.บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2557

7.บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2557

8.การประชุมวิชาการรระดับนานาชาติ ปี 2557

9.การประชุมวิชาการรระดับชาติ ปี 2557

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 044-224752

joomla template