HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10

โดย กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


การประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10 (ปี 2559)

กำหนดการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ลำดับการนำเสนอผลงานSoftware

- ลำดับการนำเสนอผลงาน Hardware (เริ่มตัดสินผลงานตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป)

แจ้งการสนับสนุนการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์

รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด (สำหรับตรวจสอบลำดับที่ในการจัดโปสเตอร์) 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ววันนี้

  • ใบสมัครระดับทั่วไป - นักศึกษาทุกระดับ บุคลากร คณาจารย์    
  • ใบสมัครระดับนักศึกษา - ไม่เกินบัณฑิตศึกษา   
  • ใบสมัครระดับนักศึกษา - ไม่เกินปริญญาตรี       

รายละเอียดการรับสมัคร

ดาวน์โหลดพื้นหลังสำหรับทำโปสเตอร์ (ป้ายไวนิล) ได้ที่นี่

หมายเหตุ  สามารถดัดแปลงและแก้ไขภาพเฉพาะพื้นที่สีขาวเท่านั้น

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกัญญา เจริญสุข
ผ่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร. 0-4422-4756 โทรสาร 0-4422-4750
e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template