HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์. ระหว่าง มทส. และ มภสน.

 

พิธีลงนามความร่วมมือและข้อตกลงการใช้ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สกลนคร เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

joomla template