HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเข้าศึกษาดูงาน สบวพ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและ

บุคลากร นำโดย นาวาอากาศเอกหญิง สัณสนีย์ เหมาคม หัวหน้ากองส่งเสริมพัฒนางานวิจัย

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมคณะ ในโอกาศเข้าศึกษาดูงาน หัวข้อ

" การบริหารงานวิจัย " ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชมภาพคลิกที่นี่

joomla template