HOT NEWS

PDFPrintE-mail

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชศึกษาดูงาน สบวพ.

There are no translations available.

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ " การบริหารงานวิจัย "

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)


joomla template