HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยการศึกษา

There are no translations available.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdReseach"

เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาจากการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษา

ระดับชาติและผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยการศึกษา เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึง

และนำไปใช้ประโยชน์ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.thairesearch.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
โทร 02-6687123 ต่อ 1315

joomla template