HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

 

joomla template