HOT NEWS

PDFPrintE-mail

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ปี 2560

There are no translations available.

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

หัวข้อ “Human Subject Protection Course” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก สำนักงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว

ผศ.ดร.ภณ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา และ อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา โดยได้รับความสนใจ

จากนักศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกเป็นจำนวนมาก

joomla template