HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับจริยธรรมและการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ “Human Subject Protection Course”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นำโดย ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว ผศ.ดร.ภณ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา และ อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา

โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกเป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ที่ http://ird.sut.ac.th/humansubject2017/

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template