HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

Biotec ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ร่วมกับ สถาบันการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร  biotec และเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง The Thai-Iseraeli tomato conference: The current

status and the way forward วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม

อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไปท่านละ  800 บาท นักศึกษา 600 บาท

โดยลงทะเบียนภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยฝึกอบรม
โทร 02-5646700 ต่อ 3379-3382

 

joomla template