HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสบวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ด้วยความยินดียิ่ง

joomla template