HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรไทยเพื่อนำไปใช่ในเชิงพาณิชย์

There are no translations available.

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจ

สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

และเข้าร่วมอบรมสัมมนาแนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมโลก

ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โปรดลงชื่อเข้าร่วมงานภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม
โทร 025474771-86 ต่อ 4044/4057

joomla template