HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรม เนวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล อุบลราชธานี

ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญและการนำเสนอผลงานวิจัย

แบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 092-8293592

joomla template