HOT NEWS

PDFPrintE-mail

มทส.หารือ ศภ.6 จัดตั้งศูนย์ ITC

There are no translations available.

วันนี้ (5 มกราคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 และหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา อาทิ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาพันธ์ SME ฯลฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center : ITC) โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเกิดผู้ประกอบการหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม โดยมีแผนจะจัดตั้งโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ได้เข้ามาลองทำการผลิต ผลิตภัณฑ์จริง โดยเน้นการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือการทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคอีกด้วย

 

joomla template