HOT NEWS

PDFPrintE-mail

อธิการบดีและผู้บริหาร มทส. เข้าเยี่ยมชมและหารืองานวิจัยสซ.

There are no translations available.

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กล่าวเปิดงานเยี่ยมชมและหารืองานวิจัย (Open House) ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

joomla template