HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

คกก.จริยธรรมในมนุษย์ ดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงาน

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

joomla template