HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.นำทีมนักวิจัยดูงาน CP-CROP

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2561 อ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นำทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมและค้นหาประเด็นโจทย์วิจัย

ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ การเกษตร จำกัด อ.วังสะพุง จ.เลย

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template