HOT NEWS

PDFPrintE-mail

อบรมจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์.

There are no translations available.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

และพฤติกรรมศาสตร์" ณ ห้องประชุม วีไอพี 2-3 สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

joomla template