HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

เปิดรับสมัครโครงการ CE2Market Innovation Hubs

เปิดรับสมัครโครงการ CE2Market Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Cretive Economy)

เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ CE2Market "คิด ผลิต ขาย"

อีสานใต้ไปข้างหน้า งานวิจัยที่พร้อมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2561

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2Iw8UzR

 

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเครือข่าย Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์

(Cretive Economy) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณอิสระภาพ ภาษาดี
โทร 090-2546217

joomla template