HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเสนอแผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1) ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุนให้ภาคี

เครือข่ายดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบ กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ "แผนงานศูนย์วิจัย

และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ" ตั้งแต่วันนี้ 10 เมษายน  - 30 พฤษภาคม 2561

สามารถส่งข้อเสนอโครงการมาที่ email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.thaihealth.or.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โทร 02-3431500

joomla template