HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

มรภ.บุรีรัมย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสัตว์ทดลองและวิจัยในมนุษย์

วันนี้ (2 พ.ค. 2561) อ.ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ

คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้ารับฟัง

บรรยายสรุปเกี่ยวกับงานสัตว์ทดลองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานสัตว์ทดลองและ

งานวิจัยในมนุษย์ เวลา 09.00-15.00 น. ณ อาคารวิจัย และอาคารสัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่


joomla template