HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญสมัครเข้ารับคัดเลือก รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์ จัดให้มีรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(รางวัล สพสว. IAD Award) ประจำปี 2561 เพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ยึดถือตามข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559 และ พ.ศ. 2560


นักวิจัยที่สนใจสมัครเข้าร่วมคัดเลือก ให้จัดทำเอกสารตามรายการในแบบฟอร์ม

สพสว. IAD 2 รวม 10 รายการๆละ 11 ชุด  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

เว็บไซต์  คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

โทร 02-561-2445 ต่อ 624

Email อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template