HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Advanced Research Ethics Training Course

สำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ

Department of Bioethics, National Institutes of Health (NIH)

ประเทศสหรัฐอเมริกา จะจัดโครงการอบรมเรื่อง "Advanced Research

Ethics Training Course" ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวิริยา เต๊ะดอเลาะ
โทร 02-3069125

joomla template