HOT NEWS

PDFPrintE-mail

วช.ลงนามความร่วมมือสร้างมาตรฐานวิจัยในคนร่วมกับสถาบันภาคี

There are no translations available.


รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคี กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส

ชมภาพบรรยากาศงาน คลิกที่นี่

joomla template