HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย (MedResNet) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” (บรรยายไทย)

ในวันที่ 21 -22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเผยแพร่ เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะ

ในการดำเนินงานวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการ ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีให้แก่คณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย อาจารย์ อาจารย์แพทย์ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา นักศึกษา

ตลอดถึงบุคลากรผู้สนใจ ในการดำเนินงานวิจัย ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

รับเพียง 100 ท่านเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -  12 มิถุนายน พ.ศ.2561

 

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2kk9XJg เพื่อแจ้งชื่อเข้าอบรม

2. โอนเงินมัดจำการเข้าอบรมจำนวน 500 บาท ไปยังบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 707-2-75575-6

พร้อมจัดส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ซึ่งผู้จัดจะคืนเงินดังกล่าวในวันที่มี

การอบรม โดยนำหลักฐานการโอนเงินและบัตรประชาชน มาขอรับได้ที่หน้าห้องประชุม


ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการและกำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณดารณี คำสวัสดิ์
โทร. 044-224757
โทรสาร 044-224750
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template