HOT NEWS

PDFPrintE-mail

มสธ.ศึกษาดูงานสบวพ.

There are no translations available.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี

พร้อมด้วย รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทส. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยาย

สรุปแก่คณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหัวข้อ

"การบริหารจัดการนโยบายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี "

joomla template