HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สบวพ.เข้าร่วมประชุมวิชาการRANC2018

There are no translations available.

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018) ภายใต้หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรมธรรมรินธนา จังหวัดตรัง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template