HOT NEWS

PDFPrintE-mail

สกว.ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

There are no translations available.

เมื่อวันที่ (30 พฤษภาคม 2561) สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

โดย ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สกว.

ได้ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัย ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

ให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน

อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

joomla template