HOT NEWS

PDFPrintE-mail

กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2561

There are no translations available.

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

(Suranaree Innovation Contest 2018) ณ Terminal 21 Korat โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี

ผศ. ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template