HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  จัดสัมมนาเรื่อง การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศ

การวิจัยดิจิทัลขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ห้องประชุมออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น เพื่อเผยแพร่

นโยบายการขอรับบริการตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) รวมทั้งการสาธิตขั้นตอนการขอรับบริการ

รหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัลให้แก่หน่วยงานวิจัยในภูมิภาค

สามารถส่งแบบตอบรับไปยัง ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล

โทร 025612445  ต่อ 707

joomla template