HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับ คุณนนทพร หว่อง นักศึกษาปริญญาเอก

ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอก

กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 เรื่อง "Engineering Escherichia coli C for 3-Hydroxypropionic

acid using native promoters"  ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โรงแรมรอยัลปาล์มบีชพัทยา

รีสอร์ทแอนด์สปา จ. ชลบุรี

joomla template