HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิจัยในมนุษย์

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนประเทศไทย จัดโครงการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย

โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น สมัครเข้ารับการรับอบรม ได้ที่

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข.

ผู้ประสานงานโครงการ นางสาววาลิณี จันทนประเสริฐ

โทร 089-7141177

joomla template