HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ NRCT-ICSSR

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย

มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกัน

 

วช.เปิดรับสมัครนักวิจัยไทย ที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ในสาขาสังคมศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดทุนได้ที่ www.nrct.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองการต่างประเทศ

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ

โทร 02-5792690

joomla template