HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช.ขอเชิญงทะเบียนร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

วช.ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนร่วมงาน

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 หรือ Thailand Research Expo 2018 ได้ที่

http://researchexpo.nrct.go.th/ และ nrct.go.th ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561

หรือ QR code ที่เข้าสู่หน้าลงทะเบียนภาคการประชุม


สอบถามรายละเอียดได้ที่

02 5612445 ต่อ 515, 517, 518, 519, 529 และ 524

joomla template