HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

อบรมพื้นฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วันที่17 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดจัดฝึกอบรม "พื้นฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล" ณ ห้องประชุม "ศาสตราจารย์ ประสาท สืบค้า" ชั้น 5 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template