HOT NEWS

PDFPrintE-mail

มทส.คว้ารางวัล Platinum Award 2 ปีซ้อน รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินรางวัล 120,000 บาท

There are no translations available.

 

เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานประเภท Platinum Award จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 120,000 บาท และเกียรติบัตร​ ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561(Thailand Research Expo 2018) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ Highlight Stage ห้องคอนเวนชัน ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

สำหรับนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จัดแสดงในปีนี้คือ ผลงานวิจัยเรื่อง "เทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์สามมิติ และเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ " โดย ศ. ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์ และอาจารย์ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

 

งานเทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์สามมิติ ผลงานของ ผศ. ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์ เป็นกล้องจุลทรรศน์อินฟราเรดความเร็วสูงเพื่อการถ่ายภาพตัดขวางสามมิติของเนื้อเยื่อชีวภาพแบบไม่ทำลายวัตถุตัวอย่าง พัฒนาโดยอาศัยหลักการทำงานของการถ่ายภาพตัดขวางด้วยแสงเลเซอร์ที่เรียกว่า Optical Coherence หรือ OCT เน้นออกแบบให้มีต้นทุนการสร้างต่ำ แต่ให้ประสิทธิภาพสูง เทียบเท่ากับระบบที่ใช้งานด้านงานวิจัยในต่างประเทศและเน้นออกแบบให้ใช้งานได้เหมาะสมกับตัวอย่างทางชีวภาพแต่ละชนิดที่นักวิจัยต้องการศึกษา เครื่องต้นแบบสามารถถ่ายภาพสามมิติความละเอียดสูงในระดับ 10 ไมโครเมตร มีความเร็วในการถ่ายภาพกว่า 100 ภาพต่อวินาที ทำให้สามารถถ่ายภาพมิติของเนื้อเยื่อชีวภาพได้ภานในเวลาไม่ถึง 10 วินาที โดยไม่ต้องมีการเตรียมสไลด์หรือตัดชิ้นตัวอย่าง และไม่มีผลข้างเคียงหรืออันตรายต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต โดยระบบถูกออกแบบให้สามารถถ่ายภาพโหมดแนวตั้งและแนวราบมีระบบประมวลผลข้อมูลและประมวลผลภาพที่สามารถถ่ายภาพโครงสร้างสองมิติโดยใช้โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายภาพสองมิติและแสดงผลตามเวลาจริง โหมดถ่ายภาพสามมิติที่บันทึกสัญญาณสเปคตรัมของข้อมูลภาพสามมิติ และโหมดถ่ายภาพสัญญาณด็อปเปลอร์ ที่แสดงตำแหน่ง ความลึก ขนาด ทิศทางและความเร็วของการไหลภายใต้พื้นผิวของชิ้นตัวอย่าง

 

 

ผลงานเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ ผลงานของ อ.ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในด้านการศึกษาและสนับสนุนการวินิจฉัยทางการแพทย์ สามารถประดิษฐ์แบบจำลองทางการแพทย์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน มีประโยชน์ในการสื่อสาร ทำให้สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจ เข้าใจในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย ช่วยให้การวินิจฉัยทางการแพทย์สะดวกถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังใช้วางแผนการผ่าตัดและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือต้นแบบอุปกรณ์อื่นๆ ในอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร โดยกระบวนการสร้างชิ้นงานสามมิติเริ่มต้นจากการนำไฟล์สามมิติที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ STL หรือ OBJ ที่ผ่านกระบวนการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้ว มาปรับปรุงคุณภาพหรือซ่อมแซมทางดิจิทอลและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เตรียมชิ้นงานสำหรับการพิมพ์สามมิติ โดยต้องพิจารณาเลือกใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ วัสดุการพิมพ์ และกำหนดเงื่อนไขการพิมพ์สามมิติที่เหมาะสม เช่น วัสดุที่ใช้ความละเอียดในการพิมพ์ และอุณหภูมิหัวฉีด เนื่องจากบางชิ้นงานต้องการความละเอียดสูง บางชิ้นงานต้องมีขนาดใหญ่ บางอุปกรณ์ต้องมีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้หรือแข็งแรงเป็นพิเศษจากนั้นจึงนำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ G-CODE ที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าสู่เครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อทำการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ

อนึ่ง ผลงานวิจัยของ มทส. ได้รับรางวัลการประกวดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ มาแล้วจำนวน 3 ประเภทรางวัล ดังนี้
1.) Platinum Award จำนวน 4 ครั้ง คือ
ปี 2555 จากผลงานวิจัย “งานวิจัยเพื่อการเกษตร”
ปี 2556 จาก “ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ด้านเศรษฐกิจ”
ปี 2560 จากผลงานวิจัย “มันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลาสติกชีวภาพ” 
และล่าสุดปี 2561 จากผลงานวิจัย “เทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์สามมิติ และเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์”

2.) รางวัล Gold Award จำนวน 2 ครั้ง 
ปี 2554 จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
ปี 2559 จากผลงานวิจัยโคพันธุ์โคราชวากิว ให้เนื้อนุ่ม ไขมันแทรกสูง เพิ่มกำไรให้เกษตร

3.) รางวัล Silver Award ในปี 2553 จากผลงานวิจัยสินค้าเกษตรและอาหารที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

joomla template