HOT NEWS

PDFPrintE-mail

อบรมการเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์

There are no translations available.

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมการทำวิจัยในมนุษย์

หัวข้อ “การเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์”

ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา

ชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
joomla template