HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดประชุ

วิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6 ภายใต้งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 13

ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561  สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://conference.csc.ku.ac.th/national

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สำนักงานวิทยาเขตฯ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
โทร 042-375021 ต่อ 1800

joomla template