HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

สบวพ.จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561​ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561 ในหัวข้อ

“การเตรียมแผนปฏิบัติการสำหรับปีงบประมาณ 2562 ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

และการศึกษาดูงานการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จริง”​ โดยมี รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน จากนั้นผู้บริหารและพนักงานสบวพ.ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้

นานาชนิดกว่า 40 ต้น บริเวณรอบอาคารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลิกที่นี่

joomla template