HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตร

แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม(ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2562

ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2

โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template