HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

พิธีลงนามและมอบเกียรติบัตรนักวิจัยรุ่นใหม่

 

วันที่ 27 กันยายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและ

พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม(ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2562

ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

joomla template