HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ประชุมสบวพ.พบนักวิจัย Full-time

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

จัดการประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาพบนักวิจัยโครงการ Full-time

Researchers ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอาคารวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ชมรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

joomla template