HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มสธ.วิจัย ปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการและ

นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย

รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทนพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร 02-5047588-9

Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template