HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

วช. จัดโครงการ "การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการ การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่บุคลากรสถาบันการศึกษาต่างๆ
ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ กำหนดการ และการสมัครเข้าอบรมได้ทาง https://www.nrct.go.th/training

joomla template