HOT NEWS

PDFพิมพ์อีเมล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม  พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพ

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2562 จำกัดจำนวน 30 ท่าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

joomla template