HOT NEWS

PDFPrintE-mail

เชิญชวนส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

There are no translations available.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญชวนส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการสะลองคำ โดยวารสารจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์และบทวิจารย์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ http://bit.ly/2LTlY5m ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

joomla template