HOT NEWS

PDFPrintE-mail

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6

There are no translations available.

ขอเชิญส่งผลงานบทความวิชาการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 6

กำหนดจัดงานวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ห้อง THM 204

>>>กำหนดส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562<<<

ชำระค่าลงทะเบียนเสนอผลงาน

- ลงทะเบียนช่วงที่ 1 ชำระ 700 บาท วันที่ 1-30 เมษายน 2562

- ลงทะเบียนช่วงที่ 2 ชำระ 1,000 บาท วันที่ 1 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562

ชื่อบัญชี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เลขที่่บัญชี 517-2-13829-8 ธ.ทหารไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- แจ้งผลการพิจารณาบทความ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับบทความ

วันสุดท้ายของการรับบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

 

ติดต่อสอบถาม: อาจารย์วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ โทร 081-8733130/ คุณอิงกมล วรจินดา 090-2953535

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4397-0763

เว็บไซต์ thm.msu.ac.th/conference/

joomla template